U bent hier

U bent hier

Breinzicht

Breinzicht.
Toegepaste neuropsychologie bij niet-aangeboren hersenletsel

Dit boek werpt – na een algemene inleiding over de werking van de hersenen -een licht op de Breinzichtverschillende oorzaken (bvb. verkeersongeval, beroerte, ziekte, …) van een niet-aangeboren hersenletsel en op een aantal mogelijke gevolgen op het vlak van aandacht en informatieverwerking, geheugen, executieve functies, taal en spraak. Ook neglect wordt toegelicht. Bovendien worden actuele inzichten over verwerking (coping), verstoord ziekte-inzicht (anosognosie), gedragsveranderingen en ten slotte seksualiteit besproken.

Per onderwerp wordt een vaste structuur gevolgd. Een theoretisch kader op basis van recente literatuurgegevens wordt gevolgd door aandachtspunten bij de diagnostiek, waarna er uitgebreid wordt ingegaan op de mogelijkheden om de gevolgen te behandelen en/of met de gevolgen te leren omgaan. Ter verduidelijking zijn veel voorbeelden en casussen opgenomen en worden heel wat omgangstips meegegeven.
Dit boek werd geschreven voor studenten uit opleidingen in de gezondheidszorg die meer willen weten over de klinische toepassingen van neuropsychologie (theoretische achtergrond, diagnostische en therapeutische mogelijkheden). Het is echter ook geschikt voor mantelzorgers en familieleden van patiënten met een hersenletsel, om hen te helpen om de problematiek beter te begrijpen en om op een verantwoorde wijze om te gaan met de persoon met NAH.  Voor de meer ervaren clinicus kan de inhoud van het derde deel zeker een meerwaarde bieden.

Breinzicht.
Toegepaste neuropsychologie bij niet-aangeboren hersenletsel

Auteurs: Wouter Lambrecht en Noortje Hermans 
ISBN 9789038221342
Uitgeverij Academia Press
Prijs 29,99 euro