U bent hier

U bent hier

Heb ik een probleem dan?

De begeleiding van mensen met niet aangeboren hersenletsel vraagt een bijzondere benadering die vaak moeilijk grijpbaar is. Arno Prinsen heeft de theorie uit managementliteratuur vertaald naar een gerichte, stapsgewijze benadering van mensen met hersenletsel. Hoewel natuurlijk voor elke cliënt (en zijn omgeving) een behandeling op maat vereist is, krijgt de hulpverlener een aantal duidelijke stappen aangereikt. Heb ik een probleem dan?

Het boek is opgedeeld in zeven hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden de in het boek gebruikte begrippen Voorbijganger, de Zoeker, De Klant … uitgelegd en beschreven. De Voorbijganger wordt gebruikt voor een persoon met een beperkt ziektebesef. Hij erkent niet dat hij een probleem heeft en heeft ook geen hulpvraag. Zijn of haar omgeving heeft vaak wel een vraag! De Zoeker heeft een kiem van besef. Vaak komt dit tot uiting in een vage of slecht omlijnde hulpvraag. Hij weet dat er iets met hem aan de hand is, maar wat, weet hij niet. Hoe hij daarbij geholpen kan worden weet hij niet. De Klant wordt gelinkt aan de cliënt met een duidelijke vraag, maar die niet weet welke hulpmiddelen hij daarbij kan inzetten. De eigen hulpmiddelen (inzichten, kennis, tips) schieten te kort. Maar de hulpvraag is er wel degelijk.

Het tweede hoofdstuk beschrijft hoe je als hulpverlener erachter kunt komen wie je voor je hebt.  De drie daarop volgende hoofdstukken beschrijven de interventies die je kunt gebruiken in de begeleiding.
Het afsluitende zesde hoofdstuk geeft een visie weer over de begeleiding van mensen met hersenletsel. "We hebben gezien dat het werken met mensen met hersenletsel erg complex kan zijn, bijvoorbeeld doordat er geen duidelijke hulpvraag is of doordat de problematiek van zodanige aard is dat er geen pasklare oplossingen zijn. Louter werken met procedures volstaat dus vrijwel nooit.”

Centraal in het boek staat het besef dat mensen met hersenletsel hebben van hun eigen beperking. Arno Prinsen stelt dat mensen met hersenletsel die weinig of geen besef hebben van hun beperkingen, onnodig vertraging oplopen in het leren omgaan met die beperkingen. Zo lopen ze misschien de kans mis om die beperkingen ook echt aan te pakken. Welke mogelijkheden heb je als hulpverlener om dit besef te vergroten?
Een aanrader voor wie met mensen met niet aangeboren hersenletsel werkt en die zich soms af vraagt wat de juiste wijze is om iets aan te pakken!

 

Heb ik een probleem dan?
Ziektebesef en interventies bij hersenletsel 
 

Auteur A.P. Prinsen
ISBN 9789090236124
Uitgeverij InteraktContour
Prijs 15 euro