U bent hier

U bent hier

Ik herken je niet meer

Informatie en adviezen over het samen-leven na een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Download hier de werkmap Ik herken je niet meer"NAH verandert heel veel in het leven van de betrokken persoon en zijn naaste omgeving. In de maanden en jaren na het voorval probeert men zoveel mogelijk het normale levensritme te hervatten, maar hoe langer hoe meer openbaart zich de daadwerkelijke omvang van de emotionele en cognitieve beperkingen en gedragsveranderingen. Daarom stelde Christophe Lafosse, als neuropsycholoog verbonden aan het Revalidatiecentrum Hof ter Schelde en in samenwerking met SEN deze voorlichtingsmap op.

De map bevat vooral informatie over de gevolgen van NAH en hoe er concreet mee om te gaan. De nadruk ligt daarbij iets meer op de minder zichtbare gevolgen van NAH, omdat precies die gevolgen op lange termijn tot de hardnekkigste problemen in het dagelijks leven leiden. Deze voorlichtingsmap is geschreven om al wie (professioneel of niet) mensen met NAH verzorgt, begeleidt en ondersteunt de noodzakelijke kennis aan te reiken.
De auteur richt zich daarbij voornamelijk op twee doelgroepen, die actief betrokken zijn in de zorgfasen na een hersenletsel: het multidisciplinaire team van hulpverleners en de naaste omgeving van de persoon met NAH. De map is zodanig samengesteld dat de lezer gemakkelijk informatie kan terugvinden over het probleemgebied waarmee hij wordt geconfronteerd. Voor mensen uit de naaste omgeving van de persoon met NAH is dat echter niet altijd zo evident. De probleemgebieden zijn voor de getroffene en zijn omgeving immers niet altijd direct zichtbaar. Daarom is het voor gebruikers aangewezen dat een hulpverlener samen met de betrokkenen overloopt welke delen van de map best worden doorgenomen.

 

Ik herken je niet meer
Informatie en adviezen over het samen-leven na een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Auteurs: C. Lafosse, E. Lannoo ; G. Vanmechelen e.a.
ISBN 90-5873-067-0
Gepubliceerd door SIG vzw, downloaden kan via deze link