U bent hier

U bent hier

Ik, ik wil het zelf kunnen

Ik, ik wil het zelf kunnen
Zelfredzaamheid bij kinderen stimuleren

Kinderen met een beperking hebben vaak al verschillende tegen-slagen gekend. Hierdoor staan hun zelfvertrouwen en motivatie om nieuwe vaardigheden aan te leren op een laag pitje. De auteurs ontwikkelden een pakket om de zelfredzaamheid bij de kinderen te stimuleren.

In het pakket (gebaseerd op Kids’ Skills) zijn motivatie, coaching en oplossingsgerichte therapie van cruciaal belang. Het kind krijgt inspraak in de behandeling en doelen, het beleeft op die manier autonomie. Door het coachend ondersteunen en het omzetten van het probleem in een te leren vaardigheid, ervaart het kind een verhoogde vorm van competentie. Hierdoor wordt de band tussen therapeut en kind hechter en is de betrokkenheid groter.

De oefenboekjes dienen voor het aanleren of verbeteren van ADL-activiteiten. Zelfzorgactiviteiten hebben een belangrijke plaats in het leven van kinderen, in eender welke levensfase. De boekjes zijn bruikbaar vanaf de leeftijd van 6 à 7 jaar, aangezien kinderen vanaf dan in staat zijn om hun competenties te beoordelen. Deze vaardigheid is nodig bij het nadenken over hulpvragen en het formuleren van doelen.

Het pakket  Ik, ik wil het zelf kunnen bestaat uit een handleiding en 6(personaliseerbare) oefenboekjes. 

2 oefenboekjes gaan in op het aan- en uitkleden (1 voor jongens, 1 voor meisjes) 
2 boekjes gaan over het gebruik van badkamerartikelen (1 voor jongens, 1 voor meisjes) 
2 blanco boekjes (1 voor jongens, 1 voor meisjes). Hierbij kan de therapeut volledig zelf beslissen waaraan er gewerkt zal worden. De basisstructuur is hetzelfde.


Recensie

“…Kinderen met ontwikkelingsproblemen lopen al vroeg in de ontwikkeling faalervaringen op, vertonen weerstand en vermijden daardoor heel wat taken, o.a. ook zelfredzaamheidstaken zoals zich zelfstandig aankleden, tanden poetsen, boterham smeren of vlees snijden. Deze publicatie beschrijft op een heldere manier hoe we kinderen én hun omgeving kunnen motiveren en coachen tot zelfstandigheid. Met andere woorden hoe we hen kunnen laten participeren in onze complexe samenleving. “Nathalie en Selket, beiden ergotherapeut, vertrekken vanuit een mooie visie, namelijk kinderen én hun ouders centraal stellen en inspraak geven, om via wetenschappelijke kennis en theorieën te komen tot een zeer praktische handleiding om zelfzorgtaken aan te leren. Ze laten zien hoe je kinderen zelf doelen laat stellen om deze doelen dan stap voor stap te realiseren. Dit lukt enkel door het kind te laten ‘verbinden’ met andere mensen. Kinderen voelen zich op die manier meer en meer competent en leren zichzelf te aanvaarden én zich goed in hun vel te voelen. Gaandeweg leren ze om hun emoties te uiten en om een positieve houding aan te nemen. Dit pakket draagt dan ook bij tot het geluk van kinderen met een ontwikkelingsprobleem." - Griet Dewitte (Pediatrisch kinesitherapeut)

Auteurs
Nathalie Vanassche Selket Willems

Prijs
69 euro, voor het pakket