U bent hier

U bent hier

Je hand op mijn schouder

Aangezien het brein de kern van ons ‘zijn’ is, kan een breinkwetsuur heel ingrijpende gevolgen hebben. Niet alle gevolgen zijn duidelijk zichtbaar voor de buitenwereld en voor de mensen in de omgeving van de patiënt. Alleen wie zelf een hersenletsel heeft, weet echt hoe het is.
Je hand op mijn schouder
Dit boek illustreert met voorbeelden hoe het voelt om met een gekwetst brein te leven in een maatschappij die patiënten vaak niet begrijpt en/of verkeerd beoordeelt. Leven met een gekwetst brein kost veel inspanning en vraagt veel aanpassingen.
Daarnaast wordt aan professionele zorgverleners en mantelzorgers inzicht gegeven in wat wel en niet werkt en geeft de auter tips die het leven met een gekwetst brein makkelijker kunnen maken.
Goede zorg kan een groot verschil maken in het leven van de patiënt en er mee voor zorgen dat de kwaliteitstijd die de patiënt op een dag nog heeft, niet verloren gaat aan nodeloze gevechten.

Revalidatie stopt niet bij het verlaten van het ziekenhuis en moet doorgaan tot de patiënt weer een nieuw, zinvol en voldoening gevend leven heeft uitgebouwd.

Je hand op mijn schouder
Auteur: Dominique Deseure
ISBN: 9789085750604
Richtprijs: € 19.00
Uitgever : Cyclus