_ Kinderen met (risico op) motorische beperking

U bent hier

U bent hier

Kinderen met (risico op) motorische beperking

Je kindje heeft een motorische beperking of er is sprake van een risico op een motorische beperking.  Onze dienst ondersteunt je in de bijzondere zorg die de problematiek van je kind met zich meebrengt.

Hoe wij te werk gaan
Jullie informatie en jullie vragen zijn voor ons een vertrekpunt. Je geeft als ouder zelf aan waar je in de begeleiding rond wil werken. De thuisbegeleider ondersteunt je om sterker te worden als ouder.
De samenwerking met behandelende dokters, andere begeleidende diensten of therapeuten vinden we heel belangrijk. De begeleiding gebeurt doorgaans door een kine- en pedagoog-thuisbegeleider.
Indien nodig, kunnen zij beroep doen op een sociaal verpleegkundige, een logopedist, een orthoptist, een ergotherapeut en een kinderneuroloog voor specifieke vragen.
Via globale individuele ondersteuning kunnen we ook in kinderopvang, gewoon onderwijs of buitenschoolse opvang begeleiding bieden.

Thema’s in de begeleiding

  • Wat kan ik doen om de motorische ontwikkeling van mijn kind zo goed mogelijk te stimuleren?
  • Welke hulpmiddelen zijn er nodig en zinvol?
  • Wat zijn de adviezen van artsen en hoe kan ik hiermee omgaan.
  • Welk speelgoed sluit aan bij de ontwikkeling van mijn kind?
  • Welke kinderopvang of school kies ik?
  • Op welke extra sociale voorzieningen kan ik beroep doen?
  • Lukt het mij als ouder om mijn ervaringen te delen?
  • Wat of wie is voor mij een bron van steun?
  • Hoe lukt het voor mij om alle zorg georganiseerd te krijgen?

Hoe loopt het praktisch?
Wil je op ons beroep doen, bel dan of vul het contactformulier in. Dan wordt een afspraak geregeld.
De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk aan huis.
Voor thuisbegeleiding betaal je een kleine persoonlijke bijdrage (6,27 euro per contactmoment).
Hoe vaak de thuisbegeleider bij je langskomt, bepaal je in overleg.
De begeleiding gebeurt op vrijwillige basis en kan op elk moment worden stopgezet.

 Facebook T Spoor - kinderen