U bent hier

U bent hier

Miko gaat vooruit

Miko gaat vooruit

“Ik heet Miko. Ik ben een rendier. Maar ik ben niet zomaar een rendier. Ik ben anders. Dat is al zo vanaf mijn geboorte, maar niemand wist het. Zelfs ik niet! Ik dacht dat ik gewoon het onhandigste rendier van de wereld was. Iedereen lachte mij uit in de klas. Dat vond ik heel vervelend. Maar nu weet ik beter …”

Miko gaat vooruit

Dit prentenboek bevat kindvriendelijke informatie over Developmental Coordination Disorder of DCD. Men gebruikt soms ook de term coördinatieontwikkelingsstoornis.Bij DCD hebben motorische problemen een duidelijk negatieve invloed op de dagelijkse activiteiten. DCD komt naar schatting voor bij ongeveer drie tot zes procent van de bevolking. Dat betekent dat in een klas van twintig kinderen ongeveer één kind DCD heeft.

Dit prentenboek kan ondersteuning bieden aan het kind en zijn omgeving van hoe met de stoornis te leren omgaan. Door de toegankelijke tekeningen en tekst kan het boek al bij vrij jonge kinderen gebruikt worden. Kinderen herkennen
zichzelf in Milo en het verhaal kan aanleiding zijn om over hun eigen ervaringen te praten en zich meer bewust te worden van hun sterke en zwakke kanten.
Aansluitend bij het verhaal is een deel voorzien voor ouders en leerkrachten met basisinformatie over DCD en talrijke tips hoe je het best omgaat met de ontwikkelingsstoornis.

Goed om weten: dit boek werd aangekocht door de dienst en kan door ouders in begeleiding uitgeleend worden.

Auteur Ciel Brackenier
ISBN 978 90 5873 089 3
Dit boek is een initiatief van Sig en Arteveldehogeschool Gent m.m.v. de ouderwerkgroep Dyspraxis vzw