U bent hier

U bent hier

Belangrijk voor tijdskrediet: nieuwe definitie kind met een beperking

Ouders kunnen 51 maanden tijdskrediet opnemen om te zorgen voor hun kind met een beperking, tot de leeftijd van 21 jaar. Vroeger was de vereiste dat het kind een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66% had of dat de aandoening van het kind leidde tot een erkenning van minstens 4 punten in pijler 1 van de kinderbijslagregeling.

Begrip uitgebreid

Voor alle (verlengings-) aanvragen vanaf 1 april 2018 is het begrip ‘gehandicapt kind’ uitgebreid. Hierdoor komen – bovenop de al geldende voorwaarden - ook alle aandoeningen in aanmerking voor tijdskrediet wanneer ze leiden tot een erkenning van minstens 9 punten in alle drie de pijlers van de kinderbijslagregeling. Door deze uitbreiding speelt niet enkel de graad van ongeschiktheid een rol, maar ook de gevolgen ervan voor de deelname van het kind aan het dagelijkse leven en de gevolgen voor het gezin.

Enkel tijdskrediet

Let wel: deze nieuwe definitie geldt enkel voor het tijdskrediet en niet voor het ouderschapsverlof. Bovendien bekijkt de wetgever ook nog om het uitkeringsbesluit aan te passen aan de versoepelde definitie.