U bent hier

U bent hier

Bevraging van het Steunpunt voor Inclusie

Het Steunpunt voor Inclusie is een organisatie die ouders informeert en ondersteunt bij vragen en noden van ouders die kiezen voor inclusie.
Naar aanleiding van de vragen die bij het Steunpunt binnenkomen, is er een bevraging opgestart naar de noden en wensen die ouders ervaren wanneer ze de overstap maken van inclusieve kinderopvang naar inclusief kleuteronderwijs.
Met de resultaten van de bevraging wenst men de werking de optimaliseren en zo de kinderen, ouders en scholen beter te begeleiden.
Het invullen van de enquête duurt hoogstens 5 tot 10 minuten.

Graag enquête vóór 12 april invullen en terug te sturen naar het adres vermeld op de enquête.