U bent hier

U bent hier

Een aanpassing van jouw PVB-budget ?

De PVB-budgetten voor bepaalde personen met een handicap zullen in de toekomst aangepast worden. De personen van wie het persoonsvolgend budget zal wijzigen, kregen daarover in oktober 2019 een brief van het VAPH. Heb je geen brief ontvangen? Dan blijft je budget ongewijzigd.

Even duiden
In het verleden hebben sommige voorzieningen te veel of net te weinig subsidies gekregen. Toen in 2017 de financiële middelen van elke voorziening verdeeld werden over haar cliënten, kwam er zo een ongelijkheid tussen de individuele budgetten. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Mensen die gelijkwaardige zorg en ondersteuning krijgen, moeten daarvoor over een gelijkwaardig budget beschikken. De afgelopen jaren kregen dus sommige personen met een handicap een te hoog of net een te laag PVB-budget. De komende jaren zal het budget van die mensen geleidelijk verlaagd of verhoogd worden. Ook is het mogelijk dat je budget stopgezet wordt. In dat geval wordt het budget omgezet in rechtstreeks toegankelijke hulp. Je kan dan op die manier je ondersteuning verder zetten.

Wat betekent dit voor jouw budget?
Je budget zal in elk geval niet bruusk wijzigen, maar geleidelijk, gespreid over verschillende jaren. Belangrijk daarbij is dat de vergunde zorgaanbieders zich geëngageerd hebben om na deze correctie dezelfde zorg en ondersteuning te blijven bieden. Dit op voorwaarde dat je je ondersteuning niet gewijzigd hebt ten opzichte van 31 december 2016.
Als je persoonsvolgend budget wordt omgezet naar rechtstreeks toegankelijke hulp, wordt die omzetting volledig doorgevoerd op 1/1/2020.

Heb je vragen over jouw budget en de ondersteuning?

  • Contacteer je thuisbegeleider
  • Bel het VAPH 02 249 30 00 of contacteer hen via het contactformulier op
  • Ga naar een VAPH - infomoment

Informatiemoment

  • vrijdag 8 november 2019 van 14u tot 15u en van 16u tot 17u
    VAC - Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1 / 2 8200 Brugge
  • Programma: Eerst wordt alles nog eens duidelijk uitgelegd tijdens een presentatie. Daarna kan je bij experts terecht met jouw persoonlijke vragen en bekommernissen. Je dient je wel vooraf in te schrijven !