_ Globale Individuele Ondersteuning

U bent hier

U bent hier

Globale Individuele Ondersteuning

’t Spoor kan sedert 1 september, net als de andere West-Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten en MFC Zonnebloem “Globale individuele ondersteuning” aanbieden.

Globale Individuele Ondersteuning (GIO) wil kinderen met een (vermoeden van) beperking kansen geven om aan de reguliere kinderopvang, buitenschoolse opvang en onderwijs deel te nemen. De aard van deze ondersteuning wordt in overleg met ouders en de school of opvang besproken.

Ouders van jonge kinderen met extra zorgbehoefte kunnen (vanaf een start in de kinderopvang tot en met het eerste leerjaar) een vraag naar GIO stellen. Het doel van GIO is steeds een inclusief traject beter mogelijk te maken, in het bijzonder bij transitiemomenten.
’t Spoor biedt GIO aan voor kinderen die omwille van een (risico of vermoeden van) motorische beperking nood hebben aan extra ondersteuning in kinderopvang of gewoon onderwijs

Hoe

  • De aanmelding gebeurt bij voorkeur online via het contactformulier van ’t Spoor. Wij contacteren u dan telefonisch.
  • Is uw kind gekend bij ’t Spoor of de mobiele werking van Dominiek Savio, dan kan de aanmelding via je (thuis)begeleider.
  • Bij het inzetten van GIO is zorgafstemming heel belangrijk. We stemmen af met andere hulpverleners of leerkrachten en zorgcoördinator die in de begeleiding van uw kind betrokken zijn.
  • De concrete vorm van GIO kan heel verschillend zijn: communicatie met kinderdagverblijf of school, versterken van de mogelijkheden op school en kinderdagopvang door samenwerking met aanwezige professionelen, concreet werken met het kind ….

Praktisch

  • Maximaal 30 uur ondersteuning per kalenderjaar.
  • GIO is volledig gesubsidieerd en kosteloos voor het kind en zijn ouders.
  • GIO kan in combinatie met andere rechtstreeks toegankelijke hulp en onderwijsondersteuning.