U bent hier

U bent hier

Update | 't Spoor neemt preventieve maatregelen tegen het coronavirus

Ook in 't Spoor hanteren we afspraken die u en ons tegen het coronavirus beschermen.

Geplande huisbezoeken
Wij bellen u vooraf op. We willen huisbezoeken beperken en alleen laten doorgaan als

 • er geen ziekte-symptomen zijn bij u of iemand van uw gezin.
 • het dringend is en het annuleren van het huisbezoek een belangrijke impact zou hebben.
 • er geen alternatief is, met andere woorden als we je niet telefonisch, via videobellen, whatsapp of andere apps kunnen bereiken. 

We vervangen de huisbezoeken dus zoveel mogelijk door telefonische en online contacten.

Wat verwachten we van u?

 • Zijn er ziekte-symptomen in uw gezin en is er een contact gepland of kwam recent één van onze medewerkers langs? Breng ons op de hoogte. 
 • Als er toch een huisbezoek doorgaat, laat u de medewerker toe om gebruik te maken van uw sanitair om zijn handen te wassen.
 • Wees zelf ook heel alert en pas zelf ook de afspraken rond handhygiëne toe.

Wat verwachten wij van onze medewerkers?

 • Als een medewerker zich ziek voelt en er vond recent een huisbezoek plaats, is het zijn plicht om u hiervan op de hoogte te brengen. Hij kijkt samen met u op een andere afspraak in te plannen of kijkt of er op een alternatieve manier afgesproken kan worden (telefonisch, online ...)
 • De medewerker leeft strikt de adviezen rond handhygiëne op.
 • De medewerker ontsmet na elk huisbezoek het materiaal dat hij mee heeft.

Niet twijfelen, maar bellen!

 • Als u vermoedt dat u ziek bent , bel dan onmiddellijk je behandelend arts.
 • En bel of verwittig onmiddelijk onze dienst: 051 230 605

Laten we goed zorg dragen voor elkaar en voor onszelf.