_ Zorgende gezinnen

U bent hier

U bent hier

Zorgende gezinnen

In Zorgende Gezinnen, een e-dossier van De Bond, lees je meer over de ervaringen van zorgende gezinnen  en wat anderen denken over gezinnen die zorg opnemen. Dit rapport is het resultaat van een tweeledige online bevraging in 2014.
In het eerste luik lees je de resulaten over de bevraging van de buitenwereld, in het tweede luik lees je hoe gezinnen met een kind of een volwassene met een handicap hun positie in de samenleving beleven aan de hand van thema's zoals werken, vrije tijd, (gezins)relaties en sociaal netwerk en (in)formele en materiële ondersteuning.