_ Ontmoetingskansen voor personen met NAH West-Vlaanderen

U bent hier

U bent hier

Ontmoetingskansen voor personen met NAH West-Vlaanderen

Het project NAH ontmoetingskansen is een samenwerkingsproject tussen verschillende voorzieningen voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel uit de provincie West-Vlaanderen enerzijds en ervaringsdeskundigen met NAH anderzijds.

De georganiseerde ontmoetingen vinden plaats in een informeel kader en hebben tot doel dat de aanwezigen ervaringen kunnen uitwisselen met lotgenoten. De deelnemers kunnen op een informele manier kennis kunnen maken met de verschillende ondersteuningsmogelijkheden en hulpverleningskanalen. Via de ontmoetingsmomenten voelen ze dat ze niet alleen staan met hun zorgen en vragen en kunnen zij hun verhalen delen met lotgenoten. Met deze ontmoetingsbijeenkomsten trachten wij personen met NAH en hun netwerk uit hun isolement te halen. De activiteiten die aangeboden worden zijn enkel een middel om tot een geslaagde ontmoeting te komen, de activiteiten zijn niet het hoofddoel. Het project richt zich hoofdzakelijk naar thuisverblijvende mensen met NAH en hun direct netwerk.

Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats?
De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats, verspreid over de provincie West-Vlaanderen. Iedere maand neemt een afgevaardigde van één van de deelnemende voorzieningen, de taak op zich om een bijeenkomst te organiseren. De ontmoetingen vinden dus afwisselend plaats in Kortrijk, Brugge, Lo-Reninge, Gits of Emelgem. Op die manier komt praktisch het ganse grondgebied van West-Vlaanderen aan bod. De bijeenkomsten vinden meestal 's avonds of 's middags plaats in de week, af en toe gebeurt het dat een activiteit in het weekend plaats vindt.

Welke activiteiten?
De activiteiten die aangeboden worden kunnen heel verscheiden zijn. Er wordt steeds vertrokken vanuit de verwachtingen van de deelnemers en er worden heel wat mogelijkheden open gehouden: huifkarrentocht, brandweeroefeningen, geleide avondwandeling, wijnproeverij, quiz,... Na de activiteit wordt er steeds nog voldoende tijd en ruimte voorzien voor een gezellige babbel bij een drankje. Op die manier kunnen ook de contacten gelegd worden.

Voor verdere informatie over het project NAH Ontmoetingskansen én hun familie kan u steeds terecht bij Veerle Declercq op het nummer 0478/33 00 93 of via e-mail: ontmoetingskansen@hotmail.com
De activiteitenkalender vindt u op de website www.nah-ontmoetingskansen.be.