_ Vacatures

U bent hier

U bent hier

Vacatures

De thuisbegeleidingsdienst ’t SPOOR begeleidt jaarlijks ruim 300 gezinnen. Om onze dienstverlening vorm te geven zoeken wij geregeld gedreven medewerkers.

Als thuisbegeleider volg je mee de ontwikkeling op van premature baby’s  en kinderen en ondersteun je gezinnen met een kind met een motorische beperking. Je werkt vraaggestuurd en met groot respect voor kind en zijn context. In alle aspecten van je opdracht ondersteun je de ouders om zelf de opvoeding van hun kind in handen te nemen.

Als thuisbegeleider bij de volwassenwerking bied je psycho-sociale ondersteuning aan huis aan volwassenen met een motorische beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Cliënten en hun context doen beroep op thuisbegeleiding omwille van de specifieke problematiek waarmee ze worden geconfronteerd. Je begeleidt  vanuit een respectvolle houding, die zich concretiseert in vraaggestuurd en versterkend werken. Je houdt hierbij rekening met het netwerk van de cliënt en je doet dit in samenwerking met andere professionelen, intern en  extern aan de dienst.

 

Surf naar ons jobplatform

't Spoor is een initiatief van Dominiek Savio vzw.
Je vindt onze openstaande vacatures via jobs.dominieksavio.be