_ Boekenplank

U bent hier

U bent hier

Boekenplank

Regelmatig informeren we jullie over boeken die interessant en verrijkend kunnen zijn. Sommige boeken zijn op onze dienst beschikbaar en kan u ontlenen. Vraag dit gerust na bij de thuisbegeleidster.

Af en toe plaatsen we een boek /brochure in de kijker:

 

Langdurig arbeidsongeschikt door ziekte.
Ziek zijn verandert je leven, wordt wel eens gezegd. Niet alleen is er de onzekerheid en de angst die ziek worden met zich meebrengt en de moeilijke zoektocht naar een nieuw evenwicht, maar ook de vele praktische en administratieve beslommeringen. Het is duidelijk dat wie langdurig ziek wordt nood heeft aan informatie. Juiste informatie, maar ook begrijpelijke informatie. 

In deze brochure krijg je informatie voor mensen die door arbeidsongeschiktheid op invaliditeit werden gesteld. In het eerste deel wordt er uitgebreid ingegaan op het statuut van de primaire arbeidsongeschiktheid en de invaliditeit en het inkomen dat hiermee gepaard gaat. Er wordt ook stil gestaan bij de rechten en plichten van invaliden, bij de rol van de adviserend geneesheer en de dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds .

Het tweede deel bevat informatie over een aantal extra voordelen waarvan invaliden kunnen genieten. Ook De CM-diensten waarop invaliden een beroep kunnen doen, worden voorgesteld.

U kan de brochure aanvragen bij de CM of hier nalezen.

Langdurig arbeidsongeschikt door ziekte
Informatiebrochure van de CM
Februari 2022